Töissä voi tulla vastaan monenlaisia ongelmia: tiettyjä henkilöitä suosiva pomo, turhaa jankkausta, myrkyttynyt ilmapiiri. Tässä 10 ratkaisua eri pulmiin.

1. Työnarkomaani kahmii liikaa töitä

Työkaverini on työhullu. Hän haalii monta projektia vastuulleen ja haluaa tehdä kaiken itse. Hän ei pidä siitä, että muut kysyvät, voivatko he tehdä jotain. Miten työnarkomaania voi auttaa?

Alainen: Liika työ ei ole hyväksi terveydelle. Jossakin vaiheessa väsyt, ja on riski, että uuvut pahasti. On mahdollista, ettet pysty tekemään töitä enää ollenkaan. Jos työkaverisi on työnarkomaani, puhu asiasta esimiehelle.

Esimies: Arvioi säännöllisesti työntekijöiden kanssa sitä, mikä on kohtuullinen työpanos ja miten alaiset suoriutuvat tehtävistään. Keskustele työntekijän kanssa liiasta työnteosta ja tarvittaessa rajoita hänen työtehtäviään.

2. Olen hitaampi tekemään töitä kuin muut

Osa kollegoistani tekee samat työt nopeammin kuin minä. He ehtivät tehdä enemmän, ja paineet minua kohtaan kasvavat, koska kaikilta odotetaan yhtä ripeää työtahtia. Missä määrin työyhteisössä pitää sietää yksilöllistä vaihtelua?

Alainen: Ihmiset ovat erilaisia, ja se on vain hyvä asia. Jokaisella on vahvuuksia ja kehittämisen kohteita. Älä näe erilaisuuttasi heikkoutena, vaan hyödynnä sitä. Keskity siihen, missä olet hyvä, ja kerro esimiehelle, mitkä ovat sinulle mielekkäitä asioita. Näin hän voi hyödyntää tietoa. Negatiivinen ajattelu heikentää työpanostasi.

Esimies: Työntekijän vahvuuksien hyödyntäminen työssä lisää motivaatiota ja tuottavuutta. Mieti, pitääkö työt jakaa tismalleen tasan ja tuleeko työtehtävien olla kaikilla täysin identtiset. Voit antaa alaisille erilaisia töitä sen mukaan, mikä sopii parhaiten heidän ominaisuuksiinsa.

Lue myös: Oletko introvertti, ekstrovertti vai ambivertti? 5 faktaa temperamenteistä työelämässä

3. Pomo suosii tiettyjä työntekijöitä

Minusta tuntuu, että esimies suosii muutamaa työntekijää. He saavat mielekkäimmät työtehtävät, ja me muut teemme hommat, jotka eivät kelpaa pomon suosikeille.

Alainen: Jos koet, että muita suositaan ja sinua syrjitään, kirjaa ylös konkreettisia havaintoja ja esimerkkejä. Keskustele ongelmasta asiallisesti esimiehen kanssa, älä tunteen palolla tai puimalla sitä muiden selän takana. Asia pitää tuoda selkeästi esille, jotta esimies ymmärtää, mistä on kyse.

Esimies: Sinun on kohdeltava jokaista alaistasi tasapuolisesti. Siksi on tärkeää perustella päätökset. Jos esimerkiksi jonkun alaisesi työtehtäviä pitää muokata alentuneen työkyvyn takia, mutta et perustele päätöstä, työntekijä saattaa ajatella, että suosit toista. Jos palavereissa vain suulaimmat saavat äänen, joku voi kokea tulevansa syrjityksi.

Anna kaikille mahdollisuus kertoa mielipiteensä. Varmista, että työpaikalla on tukenasi johtamisjärjestelmä, jotta sinun ei pidä itse keksiä käytäntöjä ongelmien ratkaisemiseksi vaan voit nojautua ennalta sovittuihin käytäntöihin. Niitä kannattaa käydä avoimesti läpi myös työntekijöiden kanssa.

4. Yksi kollega myrkyttää ilmapiiriä jatkuvasti

Työkaveri on tympääntynyt työhönsä ja myrkyttää työilmapiiriä jatkuvalla valittamisellaan. Miten leipiintyneen saa innostumaan työstä?

Alainen: Kysy työkaveriltasi, onko hän huomannut, että hänen suhtautumisensa työhön on muuttunut. Kerro, että se vaikuttaa kaikkiin työmotivaatiota heikentävästi ja että voit tarvittaessa olla avuksi. Ellei tilanne muutu, puhu havainnoistasi esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle.

Esimies: Selvitä, mikä on tyytymättömyyden taustalla. Työuupuminen pitää ensin saada suljettua pois. Kyynisyys on usein merkki siitä, että työntekijä on kuormituksen rajamailla. Työntekijä on myös voinut olla samassa tehtävässä liian pitkään, ja into on sammunut. Pohtikaa, vastaako työ alaisen tarpeita ja miten työtä saisi tuunattua niin, että kipinä syttyisi uudelleen.

Kaikkeen työhön on mahdollista rakentaa elementtejä, jotta se tuntuu mielekkäältä. Ongelma voi johtua myös osaamisvajeesta, joka heikentää onnistumisen tunnetta. Mieti, mitä mahdollisuuksia talossa tai muualla on osaamisen lisäämiseksi.

Lue myös: Työhyvinvoinnilla yhteys masennukseen – Voidaanko työyhteisössäsi hyvin?

työ

5. Pomo pyytää tehtävää, johon minulla ei ole aikaa

Pomo on pyytänyt, että perehdyttäisin kollegan uuteen tehtävään oman työni ohessa. Minulla ei ole siihen yksinkertaisesti aikaa.

Alainen: Sinun on suoriuduttava esimiehen sinulle määräämistä työtehtävistä. Jos olet saanut tehtäväksesi perehdyttää kollegasi, toimi niin. Sinulla pitää tietysti olla edellytykset siihen.

Esimies: Perehdyttäminen on työnantajan velvollisuus, eli se on vastuullasi. Jos olet antanut perehdyttämisen jollekulle tehtäväksi, varmista, että se onnistuu. Jos perehdyttäjällä ei ole riittävästi aikaa ja hänen työnsä kaatuvat päälle, ratkaise ongelma vaikka delegoimalla.

6. Ideoitani ei oteta vakavasti tai kuunnella

Uutena työntekijänä minulla on mielestäni hyviä kehitysideoita. Olen yrittänyt kertoa niistä, mutta esimieheni ei ota niitä kuuleviin korviinsa.

Alainen: Myy ideasi hyödyn näkökulmasta: perustele, miten tiimi, työnantaja tai asiakkaat hyötyvät ideoistasi, mutta älä vaadi, että ideasi toteutetaan. Mieti, missä tilanteessa ideoita on hyvä esittää. Parasta on sopia asialle ennalta aika. Älä väsytä esimiestä tarinoinnillasi, vaan esitä asiasi tiiviisti ja konkreettisesti. Varmista, että hän on ymmärtänyt ydinajatuksen.

Esimies: Älä sano ei kuulematta ensin ehdotuksia. Uudet ideat kannattaa aina ottaa vastaan. Kiitä alaisiasi ideoista. Jos suhtaudut nihkeästi uusiin ideoihin, riskinä on, että alaisesi tai koko työyhteisö sulkeutuu eivätkä he enää kerro ideoistaan. Heikennät onnistumistasi työssä, jos kielteinen asenteesi sulkee keskustelukanavat.

7. Pomoni syyttää minua ilman syytä

Pomo syyttää minua asioista, joihin en ole oikeasti syypää. Miten voin estää sen, ettei tilanne kärjisty konfliktiksi?

Alainen: Kielteisestä palautteesta ei kannata provosoitua vaan kiittää esimiestä siitä. Jos sinua syytetään suotta, on tärkeää, että kerrot näkemyksesi asiasta, vaikka tilanne olisi vaikea. Muuten syntyy helposti väärinkäsityksiä.

Esimies: Älä syytä ketään ilman perusteita. Valmistele palautteen antaminen huolellisesti selvittämällä syytöksen taustat. Jos työkaverilta tai asiakkaalta tulee palautetta alaisestasi, ota selville, onko se aiheellista. Kysy myös työntekijältä hänen näkemystään, jos hän ei itse uskalla tuoda sitä esiin. Pahinta on antaa aiheetonta palautetta.

Lue myös: Voita haasteet työssä – 7 tapaa kehittää paineensietokykyä

8. Työpaikan jankkaajat hidastavat työntekoa

Työpaikallamme on pari vastarannankiiskeä, jotka ovat lähes asiasta kuin asiasta eri mieltä esimiehen kanssa. Muun muassa palaverit venyvät jankkaamisen takia.

Alainen: Kysy itseltäsi: mitä vastustat? Mikä estää asiallisen keskustelun? Onko syynä, ettet ole saanut mahdollisuutta vaikuttaa tai tuoda näkemyksiäsi esille? Näe itsesi ulkopuolisen silmin ja arvioi toimintatapojasi. Saisinko asioita enemmän aikaan toisin?

Esimies: Keskustele alaistesi kanssa siitä, mitä he vastustavat. Saatat saada ehdotuksia, joista voi olla hyötyä. Jos palaveri häiriintyy toistuvasti epäasiallisen käyttäytymisen takia, huomauta asiasta. Viime kädessä voit antaa varoituksen ja poistaa häiriköt huoneesta.

9. Työkaverillani vaikuttaa olevan alkoholiongelma

Epäilen, että työkaverillani on alkoholiongelma. Hän on usein poissa työstä perjantaisin ja maanantaisin. Esimies ei ole puuttunut poissaoloihin. Miten asiaan voi puuttua, kun työt kasaantuvat muille?

Alainen: Suomalaisessa työyhteisössä päihdeongelmaa ei koeta hyvänä puheenaiheena. Moni ajattelee, ettei siihen voi puuttua. Se on väärin. Jos työkaveria haluaa auttaa, mahdollisesta päihdeongelmasta pitää keskustella ja se täytyy tuoda esimiehen tietoon. Ongelma vain pahenee salailemalla. Siitä voi jutella myös työsuojeluvaltuutetun kanssa.

Esimies: Jos alaisella on toistuvia poissaoloja, työntekijän jaksamisen voi ottaa puheeksi. Mahdollisiin epäasiallisiin poissaoloihin pitää puuttua. Työpaikalla on hyvä olla ennalta sovittu päihdeohjelma, mutta sekään ei yksin riitä. Päihdeongelman käsitteleminen voi olla hankalaa myös esimiehelle. Siksi vaikeista asioista puhumista kannattaa harjoitella, jotta niitä pystyy hoitamaan ammatillisesti.

Lue myös: Baanan bloggaaja Pauli Aalto-Setälä: Mistä syntyy työn merkitys?

10. Kollega on saikulla mutta revittelee somessa

Alaiseni on usein sairauslomalla, mutta Facebookin perusteella hänellä näyttää olevan kovin hauskaa sairauspäivinäkin. Voiko sen ottaa puheeksi?

Alainen: Harkitse, hyväksytkö esimiehesi kaveripyynnön Facebookissa saati pyydätkö esimiestäsi kaveriksi.

Esimies: Esimiehen ei ole välttämättä hyvä lähetellä alaisilleen kaveripyyntöjä Facebookissa. Esimiestyössä tarvitset alaistesi luottamusta.
Työpaikan johtamisjärjestelmässä pitää etukäteen sopia, kuinka sairastumistapauksissa tulee toimia: miten niistä ilmoitetaan esimiehelle, millaisia dokumentteja pitää toimittaa ja miten yhteydenpito hoituu poissaolon aikana.

Jos epäilet perustellusti, että alainen käyttää sairauspoissaoloja väärin, ota asia puheeksi työntekijän kanssa. Tarvitset kuitenkin perusteita väitteillesi. Alaisten vakoilu vaikkapa Facebookissa ei ole asiallista.

Asiantuntijoina palautteen antamisesta väitellyt kauppatieteiden tohtori Satu Berlin, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi ja Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija Tarja Räty.

Lue myös: 

Ovatko isot ikäerot työpaikalla hyvästä vai pahasta?

Työhullu Sampo: ”Burnoutin partaalla löysin toisen todellisuuden”

Pauli Aalto-Setälä haluaa olla toisten palveluksessa: ”Työtään ei pidä rakastaa”

Julkaistu alunperin Oma Aika-lehden numerossa 11/2015